43,135.5244
Polish Zloty 61.4909 (0.14%) October 12, 2020

Polish Zloty

Name
(Google Translate)

Polish Zloty

Einheiten
(Google Translate)

Polish New Zloty

Region
(Google Translate)

Die ganze Welt

Statistiken: Polish Zloty

Zeitraum October 11, 2020 - October 12, 2020
Preis zł 43,135.5244 (October 12, 2020)
Veränderung (1P) 61.4909
% Veränderung (1P) 0.14%

Zeitplan: Polish Zloty (2014-04-01 - 2020-10-12)