40,411.1670
Saudi Riyal -400.9119 (-0.98%) September 29, 2020

Saudi Riyal

Name
(Google Translate)

Saudi Riyal

Einheiten
(Google Translate)

Saudi Riyal

Region
(Google Translate)

Die ganze Welt

Statistiken: Saudi Riyal

Zeitraum September 28, 2020 - September 29, 2020
Preis ﷼ 40,411.1670 (September 29, 2020)
Veränderung (1P) -400.9119
% Veränderung (1P) -0.98%

Zeitplan: Saudi Riyal (2015-09-23 - 2020-09-29)